Objednávka  

product (empty)
Reklama

 

1. Kontrola materiálu

Před započetím a v průběhu pokládky podlahy důsledně kontrolujte každou lamelu, která má být položena. Pokud objevíte na první pohled poškozenou lamelu, vyřaďte ji.

2. Aklimatizace podlahových dílů před pokládkou celoplošným lepením

Masivní dubové podlahy je nutné aklimatizovat v prostoru, kde mají být pokládány a to minimálně 48 hodin před započetím pokládky. Teplota v prostoru, kde má být podlaha pokládána musí být vyšší než 18°C a vlhkost vzduchu udržujte mezi 50-65%. Pokud jsou mezi místností skladování a místností kde bude podlaha pokládána velké klimatické rozdíly, měla by být doba aklimatizace delší.

3. Kontrola podkladu před započetím prací

Podklad pro pokládku dubových masivních podlah musí být rovný, suchý, dostatečně stabilní. Větší nerovnosti podkladu ( více než 2 mm ) je nutné vyrovnat nivelační stěrkou.  Dále je nutné zkontrolovat vlhkost podkladu. Potěry nesmí překračovat následující hodnoty vlhkosti:

- Anhydritový potěr bez podlahového topení max. 0,5 CM %

- V případě podlahového topení vlhkost betonového podkladu do 1,8 CM %

- Betonová vrstva bez podlahového topení max 2,5 CM %

Vlhkost potěru musí být změřena carbidovým měřicím přístrojem.

 

Kontrola rovnosti podkladu

 

4. Penetrace

Před samotným započetím celoplošného lepení je nutné podlahu důkladně napenetrovat k zbavení nečistot a odstranění prašnosti.

 

Penetrace podlah

 

5. Dilatační spára

Při pokládce masivních dubových podlah je nutné,  aby podél stěn ( dveřních zárubní, napojení na schody, okolo trubek topení apod. ) byl dostatečný prostor tzv. dilatační spára. U celoplošně lepených podlah je dilatační spára 15 mm dostačující. Dilatační spáry po položení podlahy zakrýváme soklovými obvodovými lištami.

5. Způsob pokládky podlahy – pravidelná nebo nepravidelná vazba

Pravidelná vazba se používá většinou u parket nebo tam, kde podlahové díly mají stejný rozměr. U dubových masivních podlah, které jsou prodávány v mixu délek doporučujeme nepravidelné uspořádání.

 

Celoplošné lepení

6. Pokládka dubových masivních podlah na podlahové topení

Masivní dubové podlahy lze pokládat i na teplovodní podlahové topení. Na způsob pokládky a o vhodnosti  různých typů dubových podlah se poraďte s prodejcem.